Střední průmyslová škola Třebíč
v
v

Změny v rozvrhu Monday 3. 10.

Nepřítomné třídy -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SEL1 EXK EXK EXK
ENE1 EXK EXK EXK
Nepřítomní učitelé -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Balabánová Dana NOJ - RYG NOJ VID .. ..
Böhm Karel KLE KLE - HOR VEA .. -
Dostál Jaroslav .... .. NOH NOH - - - .. ..
Dvořáková Eva - ..
Fejtová Erika .. BUC CEK CEK HON HON ..
Hána Jan .. STA LOU LOU HAA HAA ..
Hedbávná Inka .. .. ..
Kacetlová Jana BAA - DVA KRL .. .. ..
Kovář Bohumil KRL KRL KRL - KRL KRL - BLO BLO
Matějková Radka HRU ROZ - - VAC .. -
Matoušek Martin - .. MOZ MOZ .. .. -
Müller Kateřina MAN MAN
Nováčková Petra - - .. - KUC - -
Pacalová Petra BRA BRA OND OND - .. ..
Skála David MUL MUL HON HON
Spencer Stanislava HOR HRU STA STA SIR SIR -
Tománek Květoslav .. STA SIM - .. .. -
Veselý Pavel HAA .. VEA VEA MAN MAN ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Baštová Pavla
1 supl. (KAC) FYZ STR1 A136
Bloudíček Milan
8 supl. (KOV) COS STR3 (1) P115
9 supl. (KOV) COS STR3 (1) P115
Branč František
1 spojeno (PAC) TED TLA1 (2) A127
2 spojeno (PAC) TED TLA1 (2) A127
Buclová Malvína
2 supl. (FEJ) ANJ TLY2 (2) B408
Čejka Petr
3 změna INF AUT3 (2) A306
3 spojeno (FEJ) INF AUT3 (1) A306
4 změna INF AUT3 (2) A306
4 spojeno (FEJ) INF AUT3 (1) A306
Dvořáková Eva
3 supl. (KAC) MAT AME3 B205
Filipský Zdeněk
3 změna ETD MEO1 (mez) B307
4 změna ETD MEO1 (mez) B307
Havlátová Eva
1 supl. (VES) EME PAU4 A314
3 přesun << EME PAU3 A205 z 7. hod
5 spojeno (HAN) EME PAU2 (1) A319
5 změna EME PAU2 (2) A319
6 spojeno (HAN) EME PAU2 (1) A319
6 změna EME PAU2 (2) A319
Honzíková Olga
3 supl. (SKL) APL ITA1 (1) I102
4 supl. (SKL) APL ITA1 (1) I102
5 spojeno (FEJ) INF TLY4 (1) A306
5 změna INF TLY4 (2) A306
6 spojeno (FEJ) INF TLY4 (1) A306
6 změna INF TLY4 (2) A306
Horká Ivona
1 supl. (SPE) CJL ELE3 A223
4 supl. (BHM) CJL PAU3 A205
Hruška Zdeněk
1 supl. (MAJ) ETD MEO1 A134
2 supl. (SPE) STT STR4 B206
5 přesun << ATM AME3 B205 z 4.10. 7. hod
Klempar Miloslav
1 změna INF PAU3 (2) A306
1 spojeno (BHM) INF PAU3 (1) A306
2 změna INF PAU3 (2) A306
2 spojeno (BHM) INF PAU3 (1) A306
Krátká Ludmila
1 supl. (KOV) TOB MEO2 (oko) B119
2 supl. (KOV) TOB MEO2 (oko) B119
3 supl. (KOV) TED STR1 A136
4 supl. (KAC) TED MSK2 B419
5 supl. (KOV) TED STR1 (1) A136
6 supl. (KOV) TED STR1 (1) A136
Kučírek Pavel
5 supl. (NOP) MAT ITA2 A327
Loup Martin
3 supl. (HAN) HWP ITB2 (1) E209
4 supl. (HAN) HWP ITB2 (1) E209
Man Jiří
3 supl. (MUL) REF TLB3 (gra)+ A114
4 supl. (MUL) REF TLB3 (gra)+ A114
5 supl. (VES) WEB ITB4 (2) B313
6 supl. (VES) WEB ITB4 (2) B313
Mertlová Ludmila
1 přesun << CJL ITA2 A327 z 7.10. 7. hod
Mozorová Jana
3 změna ANJ AUT2 (2) A223
3 spojeno (MAM) ANJ AUT2 (1) A223
4 změna ANJ AUT2 (2) A223
4 spojeno (MAM) ANJ AUT2 (1) A223
Müller Kateřina
1 spojeno (SKL) ANJ ITA3 (2) A215
2 spojeno (SKL) ANJ ITA3 (2) A215
Noháček Adolf
3 supl. (DOS) INF PAU4 B219
4 supl. (DOS) INF PAU4 B219
5 přesun << INF ENE4 (2) B219 z 8. hod
6 přesun << INF ENE4 (2) B219 z 9. hod
Novotná Jana
1 supl. (BAL) PsT TLB1 B208
4 supl. (BAL) PsT TLA1 B106
Ondráčková Jitka
3 spojeno (PAC) ANJ MEU1 (2) B107
4 spojeno (PAC) ANJ MEU1 (2) B107
Rozmahelová Marcela
2 supl. (MAJ) MAT OZU1 A324
Růžička Josef
2 přesun << SIZ PAU4 A314 z 7. hod
Ryglová Hana
3 supl. (BAL) ANJ MEO2 B119
Šimková Marie
3 supl. (TOK) MAT MEL4 B405
Široký Zdeněk
5 spojeno (SPE) ETD SEL1 (ms) B207
6 spojeno (SPE) ETD SEL1 (ms) B207
Škárka Drahomír
3 změna KYB ITB2 (2) I107
4 změna KYB ITB2 (2) I107
Štaffová Klára
2 spojeno (TOK) ANJ ITA2 (2) A327
2 supl. (HAN) ANJ ITA2 (1) A327
3 spojeno (SPE) ANJ ITB3 (1) B407
4 spojeno (SPE) ANJ ITB3 (1) B407
Vacková Jana
5 supl. (MAJ) EKO ITB3 A218
Valentínyová Marie
2 přesun << TřH ELE3 A223 z 7. hod
Veselá Jana
3 supl. (VES) MIR ITA2 (1) E207
4 supl. (VES) MIR ITA2 (1) E207
5 supl. (BHM) MIT PAU3 A205
Veselá Táňa
5 přesun << OBN ENE1 E104 z 6. hod
Vidláková Jaroslava
1 přesun << CJL ITB4 B209 z 5.10. 7. hod
2 přesun << CJL ITB2 A312 z 6. hod
5 supl. (BAL) CJL PAU4 A312
Změny v rozvrzích tříd
MEO1
1 ETD A134 supluje HRU (MAJ)
3 ETD mez B307 změna FIL
4 ETD mez B307 změna FIL
OZU1
2 MAT A324 supluje ROZ (MAJ)
MEU1
3 ANJ 2 B107 spojí OND (PAC)
4 ANJ 2 B107 spojí OND (PAC)
SEL1
5 ETD ms B207 spojí SIR (SPE)
6 ETD ms B207 spojí SIR (SPE)
1. - 3. les. třída je na exkurzi
ENE1
5 OBN E104 přesun << VSA z 6. hod
5 ZAE odpadá (TOK)
6 OBN přesun >> na 3.10. 5. hod
1. - 3. les. třída je na exkurzi
ITA1
3 APL 1 I102 supluje HON (SKL)
4 APL 1 I102 supluje HON (SKL)
PAU1
6 ANJ 1 odpadá (BAL)
6 ANJ 2 odpadá (PAC)
7 ZAE odpadá (VES)
STR1
1 FYZ A136 supluje BAA (KAC)
3 TED A136 supluje KRL (KOV)
5 TED 1 A136 supluje KRL (KOV)
6 TED 1 A136 supluje KRL (KOV)
TLA1
1 TED 2 A127 spojí BRA (PAC)
2 TED 2 A127 spojí BRA (PAC)
4 PsT B106 supluje NOJ (BAL)
TLB1
1 PsT B208 supluje NOJ (BAL)
MEO2
1 TOB oko B119 supluje KRL (KOV)
2 TOB oko B119 supluje KRL (KOV)
3 ANJ B119 supluje RYG (BAL)
7 TřH odpadá (BAL)
OZS2
6 CAE odpadá (KAC)
AUT2
3 ANJ 2 A223 změna MOZ
3 ANJ 1 A223 spojí MOZ (MAM)
4 ANJ 2 A223 změna MOZ
4 ANJ 1 A223 spojí MOZ (MAM)
MEL2
7 FYZ odpadá (KAC)
MSK2
4 TED B419 supluje KRL (KAC)
7 ANJ odpadá (PAC)
ENE2
7 TVY přesun >> na 4.10. 6. hod
ITA2
1 CJL A327 přesun << MER z 7.10. 7. hod
1 ELK 2 odpadá (TOK)
1 HWP 1 odpadá (HAN)
2 ANJ 2 A327 spojí STA (TOK)
2 ANJ 1 A327 supluje STA (HAN)
3 MIR 1 E207 supluje VEA (VES)
4 MIR 1 E207 supluje VEA (VES)
5 MAT A327 supluje KUC (NOP)
6 ELK odpadá (TOK)
ITB2
2 CJL A312 přesun << VID z 6. hod
2 ELK odpadá (MAM)
3 HWP 1 E209 supluje LOU (HAN)
3 KYB 2 I107 změna SKD
4 HWP 1 E209 supluje LOU (HAN)
4 KYB 2 I107 změna SKD
6 CJL přesun >> na 3.10. 2. hod
PAU2
5 EME 1 A319 spojí HAA (HAN)
5 EME 2 A319 změna HAA
6 EME 1 A319 spojí HAA (HAN)
6 EME 2 A319 změna HAA
7 PRA 1 odpadá (HAN)
TLY2
1 ANJ 2 odpadá (FEJ)
2 ANJ 2 B408 supluje BUC (FEJ)
7 TřH odpadá (FEJ)
AME3
3 MAT B205 supluje DVA (KAC)
5 ATM B205 přesun << HRU z 4.10. 7. hod
5 ANJ odpadá (KAC)
ELE3
1 CJL A223 supluje HOR (SPE)
2 TřH A223 přesun << VAA z 7. hod
2 ELT odpadá (DOS)
7 TřH přesun >> na 3.10. 2. hod
AUT3
3 INF 2 A306 změna CEK
3 INF 1 A306 spojí CEK (FEJ)
4 INF 2 A306 změna CEK
4 INF 1 A306 spojí CEK (FEJ)
ITA3
1 ANJ 2 A215 spojí MUL (SKL)
2 ANJ 2 A215 spojí MUL (SKL)
ITB3
3 ANJ 1 B407 spojí STA (SPE)
4 ANJ 1 B407 spojí STA (SPE)
5 EKO A218 supluje VAC (MAJ)
6 EKO odpadá (MAJ)
PAU3
1 INF 2 A306 změna KLE
1 INF 1 A306 spojí KLE (BHM)
2 INF 2 A306 změna KLE
2 INF 1 A306 spojí KLE (BHM)
3 EME A205 přesun << HAA z 7. hod
3 MAT odpadá (NOP)
4 CJL A205 supluje HOR (BHM)
5 MIT A205 supluje VEA (BHM)
6 AUT odpadá (BHM)
7 EME přesun >> na 3.10. 3. hod
STR3
8 COS 1 P115 supluje BLO (KOV)
9 COS 1 P115 supluje BLO (KOV)
TLA3
3 REF gra A114 supluje MAN (MUL)
4 REF gra A114 supluje MAN (MUL)
TLB3
3 REF gra A114 supluje MAN (MUL)
4 REF gra A114 supluje MAN (MUL)
7 TřH odpadá (DVA)
MEL4
3 MAT B405 supluje SIM (TOK)
ENE4
5 INF 2 B219 přesun << NOH z 8. hod
5 AUT 2 odpadá (MAM)
6 INF 2 B219 přesun << NOH z 9. hod
6 AUT 2 odpadá (MAM)
8 INF 2 přesun >> na 3.10. 5. hod
9 INF 2 přesun >> na 3.10. 6. hod
ITB4
1 CJL B209 přesun << VID z 5.10. 7. hod
1 EKO odpadá (HED)
5 WEB 2 B313 supluje MAN (VES)
6 WEB 2 B313 supluje MAN (VES)
PAU4
1 EME A314 supluje HAA (VES)
2 SIZ A314 přesun << RUJ z 7. hod
2 MIT odpadá (VES)
3 INF B219 supluje NOH (DOS)
4 INF B219 supluje NOH (DOS)
5 CJL A312 supluje VID (BAL)
7 SIZ přesun >> na 3.10. 2. hod
8 AUT odpadá (DOS)
9 AUT odpadá (DOS)
STR4
2 STT B206 supluje HRU (SPE)
TLY4
5 INF 1 A306 spojí HON (FEJ)
5 INF 2 A306 změna HON
6 INF 1 A306 spojí HON (FEJ)
6 INF 2 A306 změna HON
Pedagogický dohled u třídy:
SEL1
Hodina: 1. - 3. les., Učitel: Hedbávná Inka
ENE1
Hodina: 1. - 3. les., Učitel: Hedbávná Inka

Třídy SEL1 a ENE1 se 1.-3. hodinu neučí, jsou na exkurzi.